Pécsely
 
Helyi jogszabályok

Pécsely Község Önkormányzata8245 Pécsely

Vásártér utca 148/A.

tel/fax: (87) 445-017

pecselypm@canet.hu


az oldallal kapcsolatban:

info@pecsely.hu

Rendeletek11/1994. (IX. 1.) rendelet a nevelési-oktatási intézményben fizetendő térítési díjakról

7/1998. (VII. 1.) rendelet Pécsely Község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről

7/2000. (V. 1.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól

9/2001. (XII. 28.) rendelet a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására ...

10/2001. (XII. 28.) rendelet a köztemető rendjéről és a temetkezésről

7/2002. (XII. 15.) rendelet a csatornaszolgáltatás díjáról

8/2003. (XII. 30.) rendelet az idegenforgalmi adóról

9/2003. (XII. 30.) rendelet a kommunális adóról

11/2003. (XII. 30.)rendelet a helyi iparűzési adóról

9/2004. (V. 1.) rendelet a közterület használatról

10/2004. (IX. 15.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról

11/2004. (IX. 15.) rendelet a környezetvédelemről

13/2004. (XII. 22.) rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj ...

15/2004. (XII. 22.) rendelet a talajterhelési díjról

7/2005. (X.3.) rendelet Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

7/2007. (IX. 7.) rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2010. (X. 15.) rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési ... szóló 7/2007 rend. módosítása

8/2010. (XII. 20.) rendelet a telekadóról

1/2011. (I. 31.) rendelet a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállításáról szóló 1/2002 rend. módosítása

3/2011. (II. 21.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyzésének szabályairól, díjakról

4/2011. (II. 21.) rendelet a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről történő eltávolításának szabályozásáról

6/2011. (IV. 1.) rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007 rend. módosítása

7/2011. (VI. 1.) rendelet a helyi rendeletek társadalmasításáról

8/2011. (IX. 1.) rendelet a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 7/2002 rend. módosítása

9/2011. (IX. 1.) rendelet a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 8/2011 rend. hatályon kívül helyezéséről

9/2011. (IX. 5.) rendelet a falugondnoki szolgálatról

10/2011. (X. 20.) rendelet a közterület használatáról szóló 9/2004 rend. módosítása

11/2011. (X. 20.) rendelet a szociális étkeztetésről és térítési díjakról szóló 3/2005 rend. módosítása

12/2011. (X. 20.) rendelet a szociális étkeztetésről és annak térítési díjáról szóló 3/2005 rend. módosítása

13/2011. (XII. 9.) rendelet a környezetvédelemről szóló 11/2004 rend. módosítása

13/2011. (XII. 20.) rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 16/2005 rend. módosítása

14/2011. (XII. 19.) rendelet a viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 13/2004 rend. módosítása

15/2011. (XII. 19.) rendelet a csatornaszolgáltatás díjáról szóló 7/2002 rend. módosítása

16/2011. (XII. 19.) rendelet a telekadóról szóló 8/2010 rend. módosítása

17/2011. (XII. 19.) rendelet a kommunális adóról szóló 9/2003 rend. módosítása

18/2011. (XII. 19.) rendelet a helyi iparűzési adóról

1/2012. (I. 30.) rendelet az intézményben alkalmazandó térítési díjakról szóló 11/1994 rend. módosítása

4/2012. (V. 17.) rendelet az intézményben alkalmazandó térítési díjakról szóló 11/1994 rend. módosítása

6/2012. (V. 17.) rendelet a civil szervezetek támogatási rendjéről

7/2012. (V. 17.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 rend. módosítása

9/2012. (IX. 10.) rendelet a kommunális szilárd hulladék ..... szóló 9/2001 rend. módosítása

10/2012. (X. 24.) rendelet a környezetvédelemről szóló 11/2004 rend. módosítása

11/2012. (XI. 30.) rendelet a helyi adókról

1/2013. (II. 18.) rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

2/2013. (II. 18.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 rend. módosítása

5/2013. (V. 17.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról

6/2013. (VI. 10.) rendelet a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

7/2013. (VII. 19.) rendelet a közterület használatáról

11/2013. (XII. 27.) rendelet az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról

1/2014. (II. 11.) rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2/2014. (III. 31.) rendelet alakossági a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/2013.(VI. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról

3/2014. (III. 24.) rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2014. (IV. 22.) rendelet a 2013. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról

5/2014. (IV. 22.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2014. (IV. 22.) rendelet az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 11/2013. (12. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2014. (VIII. 22.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2014. (VIII. 22.) rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

9/2014. (IX. 30.) rendelet a helyi adókról szóló 11/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2014. (XI. 18.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (02. 11) önkormányzati rendelt módosításáról

11/2014. (XII. 02.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (02. 11) önkormányzati rendelt módosításáról

12/2014. (XII. 02.) rendelet az intézményben alkalmazandó térítési díjakat megállapító 11/1994 (VIII.29) rendelet módosításáról

1/2015. (II. 11.) rendelet az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről

2/2015. (II. 09.) rendelet az intézményben alkalmazandó térítési díjakat megállapító 11/1994 (VIII.29) rendelet módosításáról

3/2015. (II. 27.) rendelet a lakossági szemétszállítási díjakról és a közterületek tisztántartásáról

4/2015. (II. 26.) rendelet az egyes szociális ellátásokról egységes szerkezetben

        Általános indoklás és hatástanulmány a szociális rendelethez - 2015.02.26

5/2015. (III. 03.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (02. 11) önkormányzati rendelt módosításáról

6/2015. (III. 26.) rendelet a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013 (02. 18) önkormányzati rendelt módosításáról

        Általános indoklás a 6/2015 rendelethez

        Hatásvizsgálat a 6/2015 rendelethez

7/2015. (V. 14.) rendelet az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (02. 26) önkormányzati rendelt módosításáról

        Előzetes hatástanulmány a 7/2015 rendelethez

8/2015. (V. 14.) rendelet a 2014. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról

        Előzetes hatástanulmány a 8/2015 rendelethez

9/2015. (VI. 14.) rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

10/2015. (VI. 14.) rendelet a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.11.) önk. rendelet módosításáról

11/2015. (VI. 14.) rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

12/2015. (IX. 15.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

13/2015. (IX. 29.) rendelet a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.11.) önk. rendelet módosításáról

14/2015. (IX. 29.) rendelet a talajterhelési díjról

15/2015. (X. 31.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 12/2015 (IX.15) önk. rendelet módosításáról

16/2015. (XII. 07.) rendelet a szociális cél tűzifa támogatásról

17/2015. (XII. 18.) rendelet a Pécsely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

18/2015. (XII. 18.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.11) rendelet módosításáról


1/2016. (II. 1.) rendelet - 7/2005 (X. 3.) HÉSZ egyéges szerkezetbe fogalt

2/2016. (II. 22.) rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről - egységes szerkezetben

2/2016.(II.27.) rendelet az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről - EGYSÉGES rendelet melléklete

3/2016. (III.21.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) rendelet módosításáról

4/2016. (V.30.) rendelet a 2015.évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról

5/2016. (VII.05.) rendelet az Önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról

6/2016. (VI.30.) rendelet a lakossági szemétszállítási díjak módosításáról

6/2016. (XI.11.) rendelet 2016.évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.22) rendelet módosításáról

7/2016. (XII.02.) költségvetési rendelet módosítása

8/2016. (XII.02.) Szociális tűzifa támogatás rendelet

9/2016. (XII.14.) rendelet az egyes szociális ellátások módosításáról


1/2017. (I.20.) 2016 évi kv.rendelet módosításáról

2/2017. (I.20.) 2016 évi kv.rendelet módosításáról

3/2017 (II.15.) Közszolgálati tisztviselők 2017.évi illetmény alapja

4/2017.(II.15.) Ör. az Intézményi térítési díjak módosításáról

5/2017.(II.27.) rendelet az Önkorm. 2016.évi költségvetés módosításáról

5/2017.(II.27.) kv rendelet melléklete.xlsx

6/2017.(IV.13.) HÉSZ rendelet módosítása.pdf
Határozatok


2007 év

2008 év

Letölthető nyomtatványok


Iparűzési adó nyomtatvány - főlap

Iparűzési adó nyomtatvány - A-E lap